MLIA Directors

OFFICERS

 

PresidentFrank Kalinoski (Cabin 504)                           kalfr1389@gmail.com

 

Vice-President – Carl Sessions (Cabin 716)                     santeeduo@cox.net

 

Secretary – Joanne Odenthal (Cabin 505)                        joanne6336@gmail.com

 

Treasurer – Karen Motta (Cabin 569)                                rkmotta@cox.net

 

Immediate Past-President – John Wallar (Cabin 718)     jwallar2@gmail.com

 

DIRECTORS

 

Laura Bier (Cabin 334)                                        laura@bierfamily.org

Devon Breise (Cabin 17)                                     devin@breise.com

Joe Cochran (Cabin 554)                                    alsbahr@gmail.com

Joe Cook (Cabin 1122)                                       cook12@rocketmail.com

Brock Houston (Cabin 807)                                brock92124@gmail.com

Meg Moore (Cabin 472)                                      megamodsd@gmail.com

Mary Walke (Cabin 751)                                      A1946ford@aol.com

Dennis Wilkinson (Cabin 568)                            dennisnmarilyn@cox.net